Menu

Zelfsturende teams

[Volledig herziene uitgave]

Zelfsturende teams
€ 17,48
stuk(s)
[Alle prijzen zijn inclusief btw]
Pierre van Amelsvoort
Brend Seinen
Hans Kommers
Guido Scholtes


ISBN 90-806070-3-7

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat het eerste boek Zelfsturende teams, ontwerpen, invoeren en begeleiden verscheen. Toentertijd werd het concept vooral toegepast in de industrie. Zelfsturende teams zijn nog steeds actueel. Bovendien is het toepassingsgebied verbreed naar de zakelijke dienstverlening, overheid en zorg. Deze verbreding heeft een schat aan nieuwe ervaringen opgeleverd en heeft tevens geleid tot nieuwe inzichten. Gebaseerd op de praktijk hebben we onze ervaringen geordend en in deze nieuwe versie ondergebracht. In het boek zijn vele voorbeelden opgenomen uit diverse branches en tevens zijn in het boek onderzoekresultaten verwerkt over de toepassing van zelfsturende teams. Hierbij hebben we getracht het gewaardeerde handzame karakter te behouden.

De ST-GROEP heeft zich naast advisering, co-management en opleiding ook tot doel gesteld ervaringen met organisatieveranderingen, gebaseerd op zelfsturing, te delen. Deze uitgave is de nieuwe versie van het eerste verschenen boek in een reeks die vandaag de dag 12 praktische boeken telt.
Zelfsturende teams
€ 17,48
stuk(s)
[Alle prijzen zijn inclusief btw]
«« terug