Menu

Het vergroten van de bestuurbaarheid van productie-organisaties

Het vergroten van de bestuurbaarheid van productie-organisat
€ 20,57
stuk(s)
[Alle prijzen zijn inclusief btw]
Pierre van Amelsvoort

ST-Groep, Vlijmen
ISBN 90 -386-0161-1

De sociotechniek is een bedrijfskundige stroming die minimale arbeidsdeling als leidend principe voor het ontwerpen van organisaties heeft. Traditioneel was een beperkt gedeelte van de totale productie-organisatie het aandachtsveld van de sociotechnische benadering. Met name de organisatie op de werkvloer stond daarbij centraal.

In dit boek wordt een model en een methode gepresenteerd voor het ontwerpen van de complete besturingsstructuur van productie-organisaties. Het ontwikkelde model is gebaseerd op het sociotechnisch concept van de zelfstandige groep. Dit concept is vertaald naar verschillende basiseenheden van de besturingsstructuur. Met name het vraagstuk van de staf-lijn integratie wordt nader uitgewerkt. Ook de praktische toepassing van het model en de ontwerpmethode wordt beschreven.

Het boek is geschikt voor wie zich in theoretische en praktische zin nader wil oriënteren op het vormgeven van besturingsstructuren van productie-organisaties, zoals productiemanagers, hoofden van stafdiensten, organisatieadviseurs en studenten bedrijfskunde.
Het vergroten van de bestuurbaarheid van productie-organisat
€ 20,57
stuk(s)
[Alle prijzen zijn inclusief btw]
«« terug