Menu
ST-GROEP
Voor organisatie en werk van betekenis
ST-GROEP is werkzaam voor:
De overheid
Het onderwijs
De zorg
De industrie
De zakelijke dienstverlening
De bouw
ST-GROEP is werkzaam voor:
De overheid
Het onderwijs
De zorg
De industrie
De zakelijke dienstverlening
De bouw
ST-GROEP is werkzaam voor:
De overheid
Het onderwijs
De zorg
De industrie
De zakelijke dienstverlening
De bouw
ST-GROEP is werkzaam voor:
De overheid
Het onderwijs
De zorg
De industrie
De zakelijke dienstverlening
De bouw
ST-GROEP is werkzaam voor:
De overheid
Het onderwijs
De zorg
De industrie
De zakelijke dienstverlening
De bouw
ST-GROEP is werkzaam voor:
De overheid
Het onderwijs
De zorg
De industrie
De zakelijke dienstverlening
De bouw

ST-Groep

ST-Groep helpt sinds 1990 organisaties te veranderen om goed te presteren en vitaal te blijven. Onze specialiteit is het begeleiden van trajecten waar zowel de zachte aspecten van de organisatie (gedrag en cultuur) als de harde aspecten (structuur en systemen) in samenhang veranderd moeten worden (zie figuur). In veel gevallen gaat dat om het invoeren van teamwerk als organisatie concept (zelfsturende teams, zelforganiserende teams, resultaatverantwoordelijke teams). Kenmerkend voor onze werkwijze is de aanpak van de ‘manier van organiseren’. Wij helpen organisatorische condities te creëren die leiden tot hoge betrokkenheid van medewerkers. Dat is voor ons zowel een doel op zich als een voorwaarde voor het goed functioneren van de organisatie. Vandaar onze missie: Voor organisatie en werk van betekenis. Lees meer over onze visie op organiseren

Een sterke toekomstige visie en strategie ontwikkelen is één. De manier van organiseren aanpassen zodat de visie in het dagelijks organisatiegedrag ook gerealiseerd wordt is een volgende noodzakelijke – maar vaak moeilijke - stap. Vooral in het maken van deze vertaalslag kan de ondersteuning van ST-Groep helpend zijn.
Wij hebben in de afgelopen vijfentwintig jaar ruime ervaring opgedaan met organisatievernieuwing in de industrie, dienstverlening en social profit branche (zorg, welzijn, onderwijs e.d.) en de overheid. Onze diensten bestaan uit: Advies en begeleiding en Opleidingen (open en in company) bij o.a.:
  • Integrale organisatievernieuwing
  • (her)ontwerpen van de organisatiestructuur (arbeidsorganisatie?)
  • Het nieuwe organiseren of socio-technisch organiseren
  • Verandering in gedrag en cultuur
  • Invoeren van (zelfsturende) teams
  • Verbeteren van de kwaliteit van de arbeid
Daarnaast hebben wij boeken en instrumenten ontwikkeld om klanten te helpen om zo veel mogelijk zelf te doen. Lees meer over onze aanpak

Praktijkvoorbeeld


Zelfsturing bij hoog opgeleide professionals

Praktijkvoorbeeld: Sociotechniek

Presentatieorganisatieconcept van zelfsturing en teamwerk
ZZG zorggroep

Presentatie: Zelfsturende teams

Hoe zelfsturende teams hebben bijgedragen aan goede cijfers
(praktijkvoorbeeld van Avans Hogeschool)

Praktijkvoorbeeld


STORM - een spectaculair project door een Zelfsturend studententeam